DE HOOLTER DEERNS

      DAMES ZANGKOOR UIT HOLTEN


                                                   
                                                                  
Copyright @ 2014 | Cora van Zon | Alle rechten voorbehouden    

BESTUUR

MUZIEK COMMISSIE

EVENT COMMISSIE

Jeannette Wesseldijk: Voorzitter
06-46593579

Frida Kampman

Ria Muller


Annemiek Veltkamp: Secretaris  
06-51593234

Evelien Pongers

Thea Hietbrink

Gonda van Hof: Penningmeester
06-12936784

Anja Koning

Willy Deijk

Harmien Manenschiijn: Algemeen lid
06-42420597

Brenda Beunk

Alice Gerritsen

Brenda Beunk : Algemeen lidEmail:   info@dehoolterdeerns.nl


Ria Grave

P.R. en Communicatie


MUZIKALE BEGELEIDING

Christl de Boer
06-27131143

boekingen@dehoolterdeerns.nl


Claudia van der Voet: Dirigent
ORGANISATIE EN CONTACT

Bankgegevens:

IBANNR. NL24 RABO 0124855016

KvK nummer:51500868


Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dameskoor De Hoolter Deerns heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen staan in deze privacyverklaring.

Gegevensberscherming
Wanneer je je aanmeldt als lid van de Hoolter Deerns,dan slaan we de de door jou opgegeven gegevens op in een databestand dat voor dat doel is aangemaakt. Dat kan zijn:


Deze gegevens gebruiken wij alleen voor bovengenoemde specifieke doelen. Uiterlijk twee jaar na beëindiging van de lidmaatschap worden deze gegevens verwijderd uit de (digitale en papieren) administratie

Welke gegevens hebben wij van jou?

Beeld en geluidgegevens
Wanneer er tijdens optredens beeld- of geluidsopnamen worden gemaakt of wij deze laten maken, zullen wij dit aankondigen aan de deelnemers. Met jouw toestemming kunnen deze beelden en video's gedeeld worden via onze website en social media.

Diensten aan/van derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens van onze leden aan derden

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Elk lid van het koor heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van deze gegevens. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van De Hoolter Deerns.

Juni 2018